02 juin 2022

Amezruy n tkadimit

Takadimit taqbaylit tlul-d iwakken ad teqdec i Teqbaylit uqbel kullec. Seg 2006 i nessawal deg uẓeṭṭa n Internet i wesbeddi-ines iwakken ad mtawin imussnawen-is, xas ṭṭaqa deg-sen semman-as i Teqbaylit "Tamaziɣt", dɣa ad msefhamen ɣef ilugan-is, udem-is unṣib, aṛeṣṣi n tira-s. Ur telli tiririt i d-yessefṛaḥen. Nwala dakken yal amussnaw iqeddec kra, deg umḍiq-is. Llan wid iqeddcen deg tesdawiyin n Tmurt taqbaylit, llan wid iqeddcen beṛṛa n tmurt, llan wid iqeddcen mebla tuddsa, llan wid ur nettwassen ara. Xas nger-d tiɣṛi acḥal n... [Lire la suite]
Posté par Vrahem à 16:10 - Permalien [#]

02 juin 2022

Imussnawen

Imussnawen
Posté par Vrahem à 14:47 - Permalien [#]
02 juin 2022

Isallen

D isallen ara yilin deg usebter-a ɣef ayen akk yeɛnan tutlayt taqbaylit.
Posté par Vrahem à 13:54 - Permalien [#]
01 juin 2022

Tuddsa

Takadimit tettekka ɣef imussnawen s umata, iqeddacen n wesmel-ines d tuddsa-ines, d imaslaḍen-is. Imenzayen-ines: 1- Takadimit taqbaylit d talaykit. Takbabt-is d takbabt n Tmurt taqbaylit. 2- Takadimit taqbaylit d tuddsa iqeddcen war tedrimt i Teqbaylit, seg ul akked nnican. 3- D annar n temlilit gar imussnawen n tesnilest, imussnawen s umata, iselmaden, iseklanen, inedbalen, imsidag d imsuqqlen, d wid akk iḥemmlen tasnilest d tutlayt taqbaylit. 4- Takadimit tessawal i uṛeṣṣi n tira-s.5- Tessishil inejmuɛen d temliliyin. 6- Tekkat... [Lire la suite]
Posté par Vrahem à 19:13 - Permalien [#]
01 juin 2022

Tizlatin

Almad n teqbaylit s ccna d abrid apidaguji yelhan mliḥ ama i yimecṭuḥen ama i yimeqqṛanen. Ula d wid ur nelli d iqbayliyen s ccna i tt-lemden kra yerna s sshala. Ilaq ihi ad nerr lbal-nneɣ deg tira n tezlatin akken iwata.
Posté par Vrahem à 19:04 - Permalien [#]
01 juin 2022

Tijmilin

Tajmilt d asenmer i yitran n Teqbaylit, ihi yewwi-d ad asen-nerr tajmilt xeṛṣum s wawal yelhan d usmekti aɛlayan. Gar yitran-a i yettfeǧǧiǧen deg igenni n Teqbaylit, swayes yendeḥ yidles-is, nezmer ad d-nebder: Muḥya, Si Mḥand U Mḥend, Belɛid at Ɛli, Yidir at Meslayen... d wiyaḍ meṛṛa.
Posté par Vrahem à 19:02 - Permalien [#]
01 juin 2022

Arrazen

Arraz d ttawil n usenmer n leqdic n wid i d-yesswayen aẓaṛ n Teqbaylit s "tidi n wallaɣen-nsen" d yidim n tigzi-nsen ɣef aya i tesbedd tkadimit arrazen-is. Arrazen-a d: - Arraz n yiles aqbayli. - Arraz n ungal aqbayli. - Arraz n tmedyezt taqbaylit. - Arraz n umezgun aqbayli. Yezmer ad yili warraz d adlis neɣ d ayen nniḍen. Ulamma d lkaɣeḍ n usebɣes!   Timzizzlin n Tkadimit ara yilin deg yal aseggas:1- Timzizzelt i lmend n Yennayer (ass n 12).2- Timzizzelt i lmend n Tefsut taqbaylit ass n 20 Yebrir.3- Timzizzelt i lmend n... [Lire la suite]
Posté par Vrahem à 19:02 - Permalien [#]
01 juin 2022

Aɛiwen

Aɛiwen s wedlis, s weḍṛis, s tedrimt neɣ s wawal ẓiden. Win ixedmen kra i Teqbaylit ad t-yaf.
Posté par Vrahem à 18:59 - Permalien [#]